Όροι επιστροφής

ΌΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αποσύρει τα εμπορεύματα εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Προκειμένου να εφαρμόσει το δικαίωμα απόσυρσης, είναι υποχρεωτικό να δηλώσει στην εταιρεία μας εν τω μεταξύ και ότι το προϊόν έχει τον χαρακτηρισμό επιστροφής όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 6 της Σύμβασης Πώλησης. Τα εξατομικευμένα προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν.

Τα έξοδα αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος καλύπτονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση απορρίπτοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αποστολής ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει καμία νομική ή ποινική ευθύνη και χωρίς να αιτιολογεί, και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να πάρουμε πίσω τα αγαθά από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης υπαναχώρησης στην εταιρεία μας.


Σύμφωνα με το γενικό ανακοινωθέν για τον νόμο περί φορολογικής διαδικασίας με αριθμό 385, προκειμένου να γίνουν επιστροφές χρημάτων για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου, τα σχετικά τμήματα του τιμολογίου με τμήμα επιστροφής χρημάτων που σας έχουμε αποστείλει πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και να μας επιστραφούν μαζί με το προϊόν μετά την υπογραφή. Για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, προκειμένου να γίνει η επιστροφή χρημάτων, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο επιστροφής στον ΠΩΛΗΤΗ (χωρίς να προσθέσει τα έξοδα αποστολής) και να μας το στείλει πίσω μαζί με το προϊόν.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί για προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τα ειδικά αιτήματα και τις απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή/και εξατομικεύονται με αλλαγές ή προσθήκες, π.χ. προϊόντα που έχουν κοπεί, τρυπηθεί ή παραχθεί σε ειδικά χρώματα σύμφωνα με το αίτημα του χρήστη. Η εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης για τα προϊόντα υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η συρρικνωμένη συσκευασία του προϊόντος είναι ανοιγμένη, άθικτη και το προϊόν είναι αχρησιμοποίητο.